1. Sushi san 

 

Cung: Sư tử

Nhóm máu:  O

Chức vụ:  Linh vật


2. Sanzooo

 

Cung: Ma Kết

Nhóm máu: A

Chức vụ: Linh vật


3. Jung

 

Cung: Xử Nữ

Nhóm máu: O

Chức vụ: Ăn hại :3


4. Bé Chà Đạp

Cung: Song Tử

Nhóm máu: Buê Đuê

Chức vụ: Editor kiêm S– toy

 


5. An An Kết quả hình ảnh

✿ Cung: Xử Nữ

✿ Nhóm máu: B

✿ Chức vụ: Uploader kiêm làm kiểng

 


6.

✿ Cung:

✿ Nhóm máu:

✿ Chức vụ:


7. Yuu

Cung: Cự Giải

Nhóm máu: O

Chức vụ: Eng Translator, WordPress Administrator


8.

✿ Cung:

✿ Nhóm máu:

✿ Chức vụ:

Uploading…

%d bloggers like this: